0833900777
Admissions intermediate professional

About us

About us

Ở trường Khôi Việt, giỏi nghề phải bao gồm những yếu tố sau : giỏi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp tốt, có tầm nhìn chiến lược. Giỏi nghề cũng là một hướng đi vững chắc cho tương lai của bạn, bởi các doanh nghiệp luôn cần nguồn nhân lực có tư duy và năng lực làm việc thực tiễn, hiệu quả hơn là nguồn nhân lực chỉ có bằng cấp mà thôi. - en

See more
Sign up to receive enrollment education information

Sign up to receive enrollment education information

Sign up now and receive a weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting articles, popular books and more!

ĐIỆN THOẠI Enrollment registration ZALO FACEBOOK EMAIL BACKTOP